Droneluftrum

Sidst opdateret 11/05/2021
Her kan du finde information om droneluftrum og restriktionsområder, som begrænser anvendelsen af droner.

Droneluftrum, restriktionsområder og geografiske zoner

Sidst opdateret 05/02/2021
Det er ikke muligt at flyve med drone alle steder i Danmark eller Europa.

Visse steder er der oprettet restriktionsområder, som begrænser anvendelsen af droner.

Restriktionsområderne betegnes ”geografiske dronezoner” og er områder, hvori droneflyvning helt er forbudt, eller hvor droneflyvning kun må finde anvendelse, hvis en række vilkår er opfyldte, herunder tilladelse fra den kompetente myndighed.

Generelle og vedvarende geografiske dronezoner

I Danmark er der på nuværende tidspunkt tre former for generelle og vedvarende geografiske dronezoner:

 

 1. Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder. Disse områder omfatter offentlig godkendte flyvepladser og lægehelikopterpladser.
 2. Sikringsmæssigt kritiske områder. Disse områder omfatter blandt andet kongehusets residenser, ambassader og militære områder.
 3. Støjfølsomme naturområder. En række naturområder er omfattet af et forbud mod droneflyvning. Droneflyvning i de ovenstående områder kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Ad-hoc geografiske dronezoner

Trafikstyrelsen har mulighed for etablering af geografiske dronezoner, herunder at oprette geografiske dronezoner, hvori de operationelle krav i den åbne kategori er lempet.

Droneluftrum

På droneluftrum.dk er det muligt at få et overblik over de nuværende og vedvarende geografiske dronezoner.

Tilladelser til droneflyvning i kritiske områder

Sidst opdateret 11/05/2021
Trafikstyrelsen kan give tilladelse til, at der må udføres droneflyvning i flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder, sikringsmæssigt kritiske og støjfølsomme naturområder.

Ansøgning om droneflyvning i ovenstående områder, kan fremsendes som almindelig mail til Trafikstyrelsen. Ansøgningens titel må gerne indeholde følgende passus; ”Ansøgning om tilladelse til droneflyvning i [det specifikke område]”.

 

Følgende oplysninger bør indsendes med ansøgningen.

 

Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder:

 

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 

Sikringsmæssigt kritiske:

 

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Information om der forinden er opnået accept til operation hos ambassade/politi/kriminalforsorg/kongehusets residenser. Hvis ja, anvend blanketten nedenfor. 

Støjfølsomme naturområder:

 

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Kort som viser fjernpilotens placering

Udstedelse af ovenstående tilladelser er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 2257 af 29. december 2020 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

 

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 845 kr. pr. time.

Ansøgning

Blanket til ansøgning om flyvning ved sikringskritiske installationer

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 2253 af 29. december 2020

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/01/2021