Lov

Resultat: 2

Forordning

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 af 24. maj 2019

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/07/2020

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandende luftfarttøjer.

Forordning

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/746 af 4. juni

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

Gældende fra

06/06/2020

Forordningen er en ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af Covid-19.
Viser 2 af 2