Legacy-droner & C-mærkede droner

Den åbne kategori og overgangsbestemmelser

På baggrund af reglerne på droneområdet har Trafikstyrelsen udarbejdet den nedenstående oversigt over Underkategorierne i den åbne kategori, så du som fjernpilot kan danne overblik over de mest basale betingelser og begrænsninger. Under oversigten er der et link til en PDF version du kan printe ud og tage med dig når du skal flyve.

* Der gælder særlige regler for droner under 250 gram.

** Efter 31.12.2023 skal droner uden C-mærke operere i A3 dog betinget af at dronen er bragt i omsætning før 01.01.2024

 

1:1 reglen

Flyvehøjde = Sikkerhedsafstand til uinvolverede personer

Regelgrundlag:

EU Forordningerne 2019/945 og 2019/947

Bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12/2020

Vejledninger

Oversigt_ Åben Kategori A1-3_160822.pdf

Guide: Disse regler gælder for din drone

Er der et C0, C1, C2, C3 eller C4-mærke på din drone?

Hvis der på din drone er et mærke som vist nedenfor med et tal fra 1-4, er den C-mærket. Hvis ikke, går den under betegnelsen legacy-drone. Størstedelen af droner på markedet er lige nu [2022] legacy-droner.

Droneflyvning med drone på 0-249 g

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori, som du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 0 g og 249 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se listen nedenfor. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i skemaet, er du klar til at flyve med din drone. 

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i listen, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs mere om overgangsreglerne for eksisterende droner her

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 0 - 249 g (Legacy og C-mærkede)

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Læst brugermanualen til dronen 
 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)


Hvor må du flyve:

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav: 

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør.

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Legacy-droner mellem 0-249 g skal være bragt på markedet før d. 1. januar 2024.

Gå til Virks hjemmeside [nyt vindue]

Droneflyvning med drone på 250 g og under 900 g 
(Overgangsbestemmelser: 250 g - under 500 g)

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 250 g og under 900 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se nedenstående liste.

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve med din drone.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne for legacydroner.

Overgangsbestemmelser: Legacydroner mellem 250 g og under 500 g

Er din drone ikke C-mærket, går den under det, der populært betegnes som en såkaldt legacy-drone, der er inddelt i nogle lidt andre vægtklasser en de C-mærkede droner. Legacydroner styres af nogle overgangsbestemmelser, der er gældende så længe, EASA vurderer det nødvendigt.

Legacy-droner med en startmasse på under 500 g skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A1.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal have gennemført en online teoriprøve for teoretisk dronecertifikat A1/A3
 • Fjernpiloten må ikke overflyve personforsamlinger, og denne skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves
 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Læs om underkategori A1 herunder (Læs om mikrodroner 0-249 g ovenfor)

Foreløbig deadline for flyvning iht. overgangsbestemmelserne for legacydroner:

Til og med d. 31. december 2023

Efter ovenstående dato, kan man ikke længere flyve iht. overgangsbestemmelserne, og skal derfor flyve iht. underkategori A3

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 250 g og under 900 g (Vægtkrav for C1)

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
   

Hvor må du flyve:

 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C1-mærket
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Droneflyvning med drone på 900 g og under 4 kg 
(Overgangsbestemmelser: 500 g - under 2 kg)

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 900 g og under 4 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A2. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt for dig at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs mere om overgangsreglerne for eksisterende droner her

Overgangsbestemmelser: Legacydroner mellem 500 g og under 2 kg

Er din drone ikke C-mærket, går den under det, der populært betegnes som en såkaldt legacy-drone, der er inddelt i nogle lidt andre vægtklasser en de C-mærkede droner. Legacydroner styres af nogle overgangsbestemmelser, der er gældende så længe, EASA vurderer det nødvendigt.

Legacy-droner med en startmasse mellem 500 g - under 2 kg skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A2.

Legacydroner med en startmasse på under 2 kg skal følge de nedenstående operative regler.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal have erhvervet et kompetencecertifikat A2
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves
 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Læs om flyvning i underkategori A2 herunder

Foreløbig deadline for flyvning iht. overgangsbestemmelserne for legacydroner:

Til og med d. 31. december 2023

Efter ovenstående dato, kan man ikke længere flyve iht. overgangsbestemmelserne, og skal derfor flyve iht. underkategori A3

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A2

Underkategori A2: 900 g og under 4 kg (Vægtkrav for C2)

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 
 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning
 • Gennemføre online test godkendt af Trafikstyrelsen
   

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion
 • Du må kun flyve inden for synsvidde
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C2-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Droneflyvning med drone på 4 kg og under 25 kg 
(Overgangsbestemmelser: 2 kg - under 25 kg)

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 4 kg og under 25 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A3. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen.
Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne for legacy-droner.

 

Overgangsbestemmelser: Legacydroner mellem 2 kg og under 25 kg

Er din drone ikke C-mærket, går den under det, der populært betegnes som en såkaldt legacy-drone, der er inddelt i nogle lidt andre vægtklasser en de C-mærkede droner. Legacydroner styres af nogle overgangsbestemmelser, der er gældende så længe, EASA vurderer det nødvendigt.

Legacy-droner med en startmasse mellem 2 kg - under 25 kg skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A3.

Legacydroner med en startmasse på under 25 kg skal følge de nedenstående operative regler.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af dronebevis Kat 2 eller kompetencecertifikat A1/A3
 • Fjernpiloten må kun flyve dronen på steder, hvor det med rimelighed må forventes, at der ikke opholder sig uvedkommende personer, som kan bringes i fare ved flyvningen
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 150 m fra områder, som bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekreative formål
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves
 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Læs om flyvning i underkategori A3 herunder

Foreløbig deadline for flyvning iht. overgangsbestemmelserne for legacydroner:

Til og med d. 31. december 2023. I denne kategori betyder det, at dronen skal være bragt i omsætning før d. 1. januar 2024 for at gå under betegnelsen legacydrone.

Efter ovenstående dato, kan man ikke længere flyve iht. overgangsbestemmelserne, og skal derfor flyve iht. underkategori A3

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A3

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg (Vægtkrav for C2, C3 & C4)

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
   

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
 • Du skal holde en afstand på 150 m til bebyggelse, rekreative områder osv.
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Senest opdateret 12-04-2023