Overgangsregler for eksisterende droner

Senest opdateret 07-04-2021

Overgangsreglerne frem til 2023:

Hvis dronen ikke er påført et identifikationsklassemærke (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6), betegnes dronen som en ”legacy-drone”. Du kan flyve med din legacydrone indtil 1. januar 2023.

Droner der er købet før 2023, må gerne operere efter denne dato i underkategori A1, hvis de er under 250 g, og i underkategori A3, hvis de er under 25 kg.

Flyvning med legacy-droner reguleres efter en række overgangsbestemmelser.

Nedenfor er listet de operative krav til legacy-droner. Eksempel: Vejer din legacy-drone 1.7 kg falder den ind under legacy-droner med en vægt under 2 kg, og du skal derfor følge kravene i dette afsnit.

Legacy-droner med en vægt på under 500 g

Legacy-droner med en startmasse på under 500 g skal følge de operative regler, som gælder for en drone der anvendes i underkategori A1.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronetegn eller have gennemført en onlineteoriprøve 
 • Fjernpiloten må ikke overflyve personforsamlinger, og denne skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Læs mere om kategori A1 til droner på 250 g og under 900 g

Læs mere om kategori A1 til droner mellem 0-249 g

Legacy-droner med en vægt på under 2 kg

Legacydroner med en startmasse på under 2 kg skal følge de nedenstående operative regler.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af et dronebevis eller have erhvervet et kompetencecertifikat
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 50 m fra mennesker
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Legacy-droner med en vægt på under 25 kg

Legacy-droner med en startmasse på under 25 kg skal følge de operative regler, som gælder for en drone, der anvendes i underkategori A3.

Dette medfører, at fjernpiloten skal følge nedenstående regler:

 • Fjernpiloten skal være indehaver af dronebevis Kat 2 eller kompetencecertifikat A1/A3
 • Fjernpiloten må kun flyve dronen på steder, hvor det med rimelighed må forventes, at der ikke opholder sig uvedkommende personer, som kan bringes i fare ved flyvningen
 • Droneflyvningen skal som minimum foregå 150 m fra områder, som bruges til beboelse, erhverv, industri eller rekreative formål
 • Dronen må flyve i en maksimal højde af 120 m over terræn
 • Dronebekendtgørelsens restriktioner skal efterleves

Læs mere om kategori A3 til droner på 4 kg og under 25 kg