Hvornår er jeg i den specifikke kategori?

Senest opdateret 22-06-2022

Hvornår er jeg i den specifikke kategori?

Din droneflyvning befinder sig i den specifikke kategori, når du ikke længere kan opfylde kriterierne for flyvning i den åbne kategori jf. EU 2019/947.

Din flyvning vil f.eks. være i den specifikke kategori, hvis du:

  • Vil flyve din drone over 120 meter over terræn
  • Flyver en drone, der er tungere end 25 kg.
  • Vil flyve din drone uden for synsvidde - Det, der kaldes BVLOS

Hvis du ønsker at flyve i et eller flere af de ovenstående scenarier, placeres din operation automatisk i den specifikke kategori. Bemærk, at ovenstående liste ikke er udtømmende.
I den specifikke kategori kræves et dækkende standardscenarie – eller udarbejdelse af en risikovurdering og tilhørende operationelle procedurer, som alt sammen skal godkendes af Trafikstyrelsen.

BVLOS-operationer kan også være dækket af en godkendt LUC, eller foregå i den certificerede kategori.

Læs proceduren for ansøgning af SORA eller PDRA her.

Læs mere om flyvning i den specifikke kategori her