Dronekompetencecertifikat A2 fra 5. oktober

Senest opdateret 28-09-2022

Bemærk, at denne side henviser til, hvordan du tager dit A2-dronekompetencecertifikat efter 5. oktober 2022.
Hvordan du gør nu, kan du se her

Læs hvordan du tager A2-dronekompetencecertifikat i dag her

Dronekompetencecertifikatet til kategorien A2 er adskilt fra de teoretiske dronecertifikater A1/A3, da fjernpiloten med dette dronekompetencecertifikat kan foretage flyvninger med større risiko i bymæssig bebyggelse. Før du kan tage den teoretiske prøve i A2-kategorien, skal du have gennemført praktisk selvtræning

Det er fastsat i Forordning (EU) 2019/947 hvilke krav du skal opfylde som fjernpilot, når du vil flyve i kategorien A2 samt hvilke vægtklasser, der kan flyves iht. det respektive dronecertifikat.
Udover den europæiske forordning, skal du som fjernpilot til enhver tid overholde kravene i BEK nr 2253 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Overblik over reglerne for A2

A2-dronekompetencecertifikat

Med dronekompetencecertifikatet A2 må du flyve droner under 2 kg.
Med en legacydrone, ska du holde mindst 50 meter horisontal afstand fra uvedkommende personer.  Derudover skal du overholde 1:1-reglen, men mindst 50 meter, der betyder, at du skal holde samme sikkerhedsafstand til uvedkommende som din flyvehøjde. Så hvis din højde er 100 meter, skal sikkerhedsafstanden være 100 meter. Er din flyvehøjde 10 meter, skal sikkerhedsafstanden være 50 meter

Har du en C2-mærket drone, skal du holde mindst 30 meters horisontal afstand til uvedkommende personer. Ved flyvning under 3 m/s kan du nøjes med en sikkerheds afstand på mindst 5 meter. 1:1-reglen gælder dog også her.

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

Gælder for:

 • C2-mærket drone
 • Legacy drone:
  • Under 2 kg
  • Til og med d. 31. december 2023. Derefter kategori A3

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • A1/A3-kompetencecertifikat
 • Gennemførsel af praktisk selvtræning (Find kravene nedenfor)
 • Læs Bekendtgørelse 2253
 • A2-prøve

Du skal praktisk selvtræne

Før du deltager i en teoriprøve til A2-dronekompetencecertifikatet. skal du have gennemført nogle bestemte øvelser som praktisk selvtræning i kategorien A1/A3.

Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning. Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit kompetencecertifikat.
Nedenfor har vi lavet en oversættelse af de krav der stilles til praktisk selvtræning i EASAs Easy Access Rules for Unmanned Aircraft i afsnittet AMC1 og AMC2 til UAS.OPEN.030(2)(b) UAS operation i underkategori A2.

Hent vejledning til praktisk selvtræning her

Sådan tager du dit dronekompetencecertifikat

Dronekompetencecertifikatet til A2 erhverves fra d. 5. oktober 2022 ved beståelse af online-teoriprøve hos en prøveafholder, der er anerkendt af Trafikstyrelsen. Nedenfor finder du kontaktoplysninger på de prøveafholdere, der er anerkendt.

Teoriprøven består af 30 spørgsmål og gennemgår såvel regler i (EU) 2019/947 og BEK 2253 som f.eks. meteorologi og airmanship, så du bliver klar til flyvning med den type af droner, som A2 dækker over.

Forud for teoriprøven hos den anerkendte prøveafholder, vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2022). Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven. Gebyret betales direkte til Trafikstyrelsen gennem vores betalingsmodul og trækkes, uanset om du består eller ej.
Vi anbefaler, at du tilmelder dig prøven senest dagen før, den afholdes, hvorved du er sikker på at have modtaget tilmeldingsoplysninger via digital post.

Bemærk desuden, at den anerkendte prøveafholder gerne må tage betaling for at udbyde prøven.

Bemærk, at teoriprøven kan tages af alle. De anerkendte prøveenheder kan ikke stille krav om, at fjernpiloter, der ønsker at aflægge A2-eksamen, skal have taget et forudgående kursus.

Nederst på siden kan du downloade forberedelsesmateriale, som kan hjælpe dig ift. lovgivningen. Vi anbefaler dog stadig, at du læser om den åbne kategori i (EU) 2019/947 samt BEK nr. 2253.

Når du har forberedt dig, og er klar, kan du finde hovedadresse, kontaktoplysninger og eventuel hjemmeside for de virksomheder, der tilbyder teoriprøver i dronekompetencecertifikatet her. 

Gebyrer fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse

Anerkendte prøveafholdere

Opdateret 31/08/2022

 

ABC Flight Academy ApS
Københavnsvej 31
3650 Ølstykke

Tlf.: +45 23980259

www.abcflightacademy.dk [Nyt Vindue]

 

Droner ApS
Fredensgade 9A
2200 København N

Tlf.: +45 60540000

www.droner.dk [Nyt vindue]

 

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63,
8960 Randers SØ

Tlf.: +45 72291000

www.eadania.dk [Nyt vindue]

 

IBA Erhvervsakademi Kolding
Havneparken 1
6000 Kolding

Tlf.: +45 72118200

www.iba.dk [Nyt Vindue]

 

Mousehouse Marielyst
Falkevænget 8
4873 Væggerløse

Tlf: +45 60607090

 

MydroneAcademy
Ejby Mosevej 199
2600 Glostrup

Tlf.: +45 28154360

www.mydroneacademy.com [Nyt Vindue]

 

Wefly
Filmtorvet 6
3500 Værløse

Tlf: +45 71992491

www.wefly.dk [Nyt Vindue]

Ønsker din virksomhed at tilbyde teoretisk prøve til dronekompetencecertifikatet A2, kan du kontakte os på:

info@trafikstyrelsen.dk

Forberedelsesmateriale til prøve i kategori A2

Udgivet 22/12/2020

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 1. januar 2021.

Hent

Opdateret 31-08-2022

Eksamensformen til dronekompetencecertifikat A2 ændres først d. 5. oktober 2022

Den nye eksamensform skulle have trådt i kraft pr. 5. september 2022. Det har dog været nødvendigt at udskyde datoen grundet behovet for teknisk gennemgang af de online støttefunktioner til den teoretiske A2-prøve.