Konvertering af dronebeviser og dronetegn

Senest opdateret 17-03-2021

Dronetegn og dronebeviser, som er udstedt inden 31. december 2020, vil være gyldige indtil 31. december 2021, hvorefter disse mister deres gyldighed.


Indehavere af dronetegn vil i løbet af 2021 blive anmodet om at erhverve sig et nyt europæisk dronekompetencebevis, hvis man fortsat ønsker at flyve med drone i en af de nye europæiske droneunderkategorier i åben kategori.

Dette foregår ved selvuddannelse (se Trafikstyrelsens vejledninger nedenfor) og beståelse af en online teoriprøve tilpasset den relevante droneklasse. Teoriprøven er belagt med et mindre gebyr. 

Dronebeviser vil automatisk blive konverteret til det nye europæiske dronekompetencebevis i flere omgange i løbet af 2021.

Det nye dronekompetencebevis har gyldighed i fem år i hele EU.

Læs mere om kategori A1 til droner mellem 0-249 g

Læs mere om kategori A1 til droner på 250 g og under 900 g

Læs mere om kategori A2 til droner på 900 g og under 4 kg

Læs mere om kategori A3 til droner på 4 kg og under 25 kg