Indberetning af hændelser med droner

Senest opdateret 27-05-2021

Hændelser med droner skal indberettes til Trafikstyrelsen.

Alle hændelser med droner skal indberettes, hvis der er sket skade på:

 • Mennesker eller dyr
 • Infrastruktur
 • Andet luftfartøj
 • Hvis du har været i tæt kollision med bemandet luftfart
   

Ved indberetning af hændelser skal der angives følgende information:

 • Dronepilotens navn og kontaktinformationer
 • Dronepilotens certifikatnummer
 • Dronens registreringsnummer
 • Lokationen for hændelsen
 • Dato og tid for hændelsen
 • Beskrivelse af skader
 • Beskrivelse af hændelsen
   

Ved indberetning af hændelser vil der ikke blive lagt vægt på skyld eller ansvar.

Der bliver udarbejdet en indberetningsblanket til indberetning af hændelser med droner (under udarbejdelse).