Overblik over dronereglerne i Danmark

Senest opdateret 22-06-2022

I 2020 kom der fælles regler og procedurer for operation af droner. Disse regler gælder ikke bare i Danmark, men i hele EU.

Det betyder, at du som fjernpilot skal overholde nogle regler for flyvning, der er universelle for fjernpiloter indenfor EU, og at du som fjernpilot kan bruge dit dronekompetencecertifikat i såvel Danmark som i alle andre medlemsstater og et antal EØS-lande. De europæiske regler for flyvning med droner kan findes i forordningerne (EU) 2019/947 og (EU) 2019/945.

Disse regler skal du følge

Danske fjernpiloter skal følge disse regler

(EU) 2019/947

De fælleseuropæiske regler, der fastsætter kravene for, om du må overflyve mennesker, hvor lang afstand du skal holde til uvedkommende, hvor højt du må flyve med din drone, og hvor tung din drone må være for flyvning i den åbne kategori. Hvis du ikke kan overholde disse krav, er du i den specifikke kategori, og også her fastsætter (EU) 2019/947 krav til en risikovurdering (SORA), som du skal udarbejde som droneoperatør.

Læs (EU) 2019/947 her [Nyt vindue]

Bekendtgørelse 2253

Udover de fælleseuropæiske regler, skal fjernpiloter i Danmark også overholde reglerne i Bekendtgørelse 2253, som er nogle supplerende bestemmelser til den europæiske lovgivning. 

Bekendtgørelsen fastsætter afstandskrav til f.eks. helikopterflyvepladser, civile og militære lufthavne, afstandskrav til ambassader, kolonne-3-virksomheder, kongehuset samt flyvning i miljøbeskyttelsesområder.
Heri i finder du også kravene til, hvordan du skal forholde dig ved flyvning tæt på eller over private ejendomme.

Bekendtgørelsen gælder for alle dronepiloter uanset dronens vægtklasse. Den giver desuden visse privilegier til folk med kompetencecertifikat. Det betyder, at du med et dronekompetencecertifikat uanset kategori (A1/A3 og A2) eksempelvis kan flyve indtil 2 km af en lufthavn i op til 40 meter over banehøjde. 

Læs Bekendtgørelse 2253 her [Nyt vindue]

(EU) 2019/945

I (EU) 2019/945 fastsættes reglerne for de produktkrav, som droneproducenterne skal overholde for at kunne blive C-mærkede. Heri kan du se, hvad din drone skal kunne, hvis den fra producentens side er blevet certificeret i en af C-kategorierne, der går fra C0 til C6.

På nuværende tidspunkt findes der ingen C-mærkede droner på markedet. Det betyder, at alle droner, der flyves går under samlebetegnelsen 'legacy-droner'. Disse gælder der nogle særlige regler for, der reguleres gennem overgangsbestemmelser i (EU) 2019/947

Læs (EU) 2019/945 her [Nyt vindue]

Dronekategorierne

Droneflyvning bliver kategoriseret på baggrund af, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den første kategori – den åbne kategori – dækker droneflyvninger, hvor der er lav risiko for, at tredjemand kommer til skade, såsom fotografering, landopmåling og rekreativ flyvning med mere. Al flyvning i den åbne kategori skal foregå indenfor fjernpilotens synsvidde.

Den anden kategori – den specifikke kategori – dækker flyvninger, hvor der er en forhøjet risiko for, at tredjemand kommer til skade, herunder blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen, eller flyvninger hvor dronen bruges til transport.

Den tredje kategori – den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter blandet andet droner som fragter passagerer. 

Forordning (EU) 2019/947 opstiller kun operative regler og procedurer for brugen af droner, som anvendes i den åbne og specifikke kategori. Regler for brugen af droner i den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EU.

Regler for droneflyvning i den åbne kategori

Denne kategori vil omfatte størstedelen af de droneoperationer, som udføres på nuværende tidspunkt, det vil sige rekreativ flyvning samt simple operationer som fotografering, videooptagelse, landopmåling etc.

Da de fleste droner endnu ikke efterlever produktkravene, fordi de er produceret før ikrafttrædelsen af de nye droneregler, er der en række overgangsregler for eksisterende droner. Hvis dronen ikke er påført et identifikationsklassemærke (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6), betegnes dronen som en "legacydrone". Du kan flyve med din legacydrone indtil 1. januar 2023 efter følgende regler.

Link til den åbne kategori

Regler for droneflyvning i den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

  • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
  • Flyvning med droner over personforsamlinger
  • Nedkastning af objekter fra droner
  • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde


Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.


Læs mere om standardscenarier her

Sikring af privatlivets fred

Det er fjernpilotens ansvar at sikre, at reglerne for privatlivets fred overholdes. 

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse, Gældende fra 01/01/2021

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

BEK nr. 2253 af 29. december 2020

Åbn

Forordning, Gældende fra 01/07/2020

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

2019/947

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.

Åbn