Ny dronepilot: Sådan kommer du i gang

Senest opdateret 02-03-2023

Velkommen til Droneregler.dk - Trafikstyrelsens officielle indgang til regler, krav og lovgivning på droneområdet.

Før du går ud og flyver for første gang, er der nogle grundlæggende regler for dronepiloter, du skal kende. Der er både fælleseuropæiske regler, som gælder i hele EU og særlige danske regler om afstandskrav. Som dronepilot skal du overholde alle disse. 

De mest almindelige regler, som de fleste dronepiloter følger, befinder sig i den åbne kategori. Som tommelfingerregel ligger de mest almindelige typer af droner til den almene forbruger indenfor den åbne kategori, hvis bare man følger de regler, der findes her på siden. 

Nedenfor giver vi dig et overblik over de mest basale regler, og en guide til at finde ud af, hvilket dronecertifikat, du skal have. Samtidig giver vi dig også nogle værktøjer, så du forhåbentlig føler dig helt hjemme i reglerne, før du flyver.

Overblik over reglerne

 • Læs dronens brugermanual
 • Tegn en droneforsikring
 • Tag det korrekte dronecertifikat
 • Max. højde: 120 meter over jordniveau
 • Hold sikkerhedsafstand på 1:1 af flyvehøjden (50 m højde=50 m afstand)
 • Flyv aldrig udenfor synsvidde
 • Flyv ikke over mennesker eller forsamlinger af mennesker
 • Orienter dig om, hvor du må flyve og ikke må flyve på www.droneluftrum.dk
 • Flyv ikke over offentlige veje, hvor hastighedsgrænsen er over 70 km/t.
 • Du skal have lov til at flyve over folks private grund, hvis den er omkranset af hegn, hæk og mur
 • Hvis der ikke er hegn, hæk eller mur, må du ikke flyve tættere på bygninger end 2,5 meter

Dronecertifikat

For at kunne flyve med din drone, skal du muligvis have et dronecertifikat. Det afhænger helt af din drones vægtklasse.

Der stilles ikke krav om dronecertifikat til de allerletteste droner, mens man blot behøver et teoretisk certifikat for lette droner og de tungeste droner. Fælles for kategorierne er, at du skal flyve iht. din drones vægtklasse, som ud fra vægtklassen kræver et givent dronecertifikat.

A1/A3

For de lette droner, hedder det teoretiske certifikat A1, mens det for de tungeste hedder A3. Når man tager teoriprøven til det teoretiske certifikat, tager man derfor både det teoretiske certifikat A1 og A3.

Består man denne prøve, må man med andre ord flyve med de lette og de tungeste droner. Årsagen til, at de tungeste droner kan flyves på baggrund udelukkende af en teoretisk prøve, er fordi man her er tvunget til at flyve udenfor beboede områder.

Når du har fået det teoretiske certifikat A1/A3, kan du med andre ord flyve i de nævnte kategorier. Du behøver f.eks. ikke A2, for at flyve A3-kategoriserede droner.

 

A2

I mellemklassen af droner findes kompetencecertifikatet A2. Med dette certifikat får man nogle beføjelser, som man ikke har for det teoretiske certifikat A1/A3, idet man skal have gennemført praktisk selvtræning, før man tager kompetencecertifikatet A2.

Med kompetencecertifikatet A2 må du f.eks. flyve tættere på en lufthavn end, hvis du blot har det teoretiske certifikat. Du må desuden flyve tættere på mennesker, og derfor skal du i A2-kategorien også praktisk kunne mere, end for de teoretiske certifikater.

Guide: Dette dronecertifikat passer til din drone

Er der et C0, C1, C2, C3 eller C4-mærke på din drone?

Hvis der på din drone er et mærke som vist nedenfor med et tal fra 1-4, er den C-mærket. Hvis ikke, går den under betegnelsen legacy-drone. Størstedelen af droner på markedet er lige nu [2022] legacy-droner.

Kend din lovgivning

Det er dog ikke nok, at du lærer reglerne ovenfor udenad. De er blot et udpluk af de vigtigste regler, du bør kende, og du skal som fjernpilot stadig kende til den lovgivning, du flyver efter, og hvor du finder informationen henne.

De regler, du finder på droneregler.dk, gælder kun for flyvning med droner. Det betyder, at der kan være andre love og regler, som gælder både nationalt og lokalt. Det gælder f.eks. for reglerne om privatlivets fred. Et godt eksempel på hvor lokale regler gør sig gældende, kan være i naturområder, hvor kommunen opretholder en beskyttelse af særligt dyreliv, der forbyder dig at forstyrre den pågældende dyreart. Denne information finder du ikke i nogle af de lovtekster, du finder her på siden. Derfor er det vigtigt, du orienterer dig, om der gælder særlige regler det sted, hvor du vil flyve. 

Hvis du en dag bliver i tvivl om, hvad du må eller ikke må ift. reglerne, er det desuden i lovgivningen, du kan blive klogere.

 

Dronebekendtgørelsen

Dronebekendtgørelsen indeholder de nationale regler for flyvning med droner. Da Droneforordningen ikke gør det, har vi i Danmark som EU-medlemsstat muligheden for at indføre tillægsbestemmelser, som foreskriver afstandskrav til lufthavne og forskellige sikringskritiske-, flyvesikkerhedskritiske områder og miljøbeskyttelsesområder. 

Dronebekendtgørelsens fulde titel er BEK nr 2253 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

BEK 2253 [Nyt vindue]

Droneforordningen

Droneflyvning i EU og i andre lande er underlagt droneforordningen, som foreskriver de generelle bestemmelser for flyvning med droner i forskellige kategorier og vægtklasser. Det er her, du finder reglerne for, hvilken afstand der skal holdes til mennesker, forsamlinger af mennesker og evt. bebyggede områder.

Droneforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

(EU) 2019/947 [Nyt vindue]

Droneproduktforordningen

Forordningen er primært for producenter af dronesystemer, hvor man finder information om de krav, der stilles til en C-mærket drone. Er kravene til et C-mærket dronesystem opfyldt og godkendt af EASA, skal du ikke flyve efter overgangsbestemmelserne for 'legacydroner". 

Dronesystemforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

(EU) 2019/945 [Nyt vindue]

Som du kan se ovenfor, er der en række afstandskrav, du skal holde til både mennesker og områder i Danmark. 
Reglerne om overflyvning af mennesker bestemmes af din dronetype, mens det gælder for alle dronetyper, at du ikke må flyve højere end 120 meter over terræn.

Samtidig gælder det også , at der er steder i Danmark, hvor man må flyve og ikke må flyve med droner uanset dronetype. For at give dig overblikket over disse områder, har vi sammen med NAVIAIR udviklet Droneluftrum, som du både kan finde på nettet og som app på de mest almindelige smartphones og tablets. Den information, du finder på Droneluftrum er en visualisering af de afstandskrav, du finder i Bekendtgørelse 2253, samt hvilke områder, der hører ind under de forskellige kategorier.

De forskellige kategorier er markeret med farvekoder, som gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil flyve tæt på eller i de forskellige områder.

Der er områder i Danmark, som du ikke finder på droneluftrum.dk, da de enten ikke reguleres af dronebekendtgørelsen eller kræver en tilladelse fra privatpersoner. Det er derfor vigtigt, du orienterer dig, om du må flyve i et givent område hos pågældende kommune eller lokale aktører. Og hvis du vil flyve tættere på end 2,5 meter af privat ejendom eller ind over andres hegn, hæk eller mur, skal du huske at få lov af ejeren først.

Områdefarver

HEMS, Offentlig/militær flyveplads eller restriktionsområder og såkaldte dronezoner, hvor droneflyvning ikke er tilladt.

Omkring lufthavnene og HEMS finder du en kraftigere markeret rød farve fra midten af landingsbanen/helipad'en. Denne omkranser hhv. HEMS med 1 km og den offentlige/militære flyveplads med 2 km.

Herefter findes en lysere markeret rød farve, hvor du som fjernpilot med dronekompetencecertifikaterne A1/A3 og A2 må flyve maksimalt 40 meter over banens højde ved flyvepladserne og maksimalt 50 meter over banens højde ved HEMS

Hvis den røde farve indikeres for en restriktionszone, er der ingen lysere markeret røde, da flyvning generelt ikke vil være tilladt (medmindre der i beskrivelsen af området står, man må flyve med droner)

Lufthavne og faste restriktionsområder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §6 (BEK nr 2253), mens midlertidige restriktionsområder og dronezoner er baseret på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De gule områder kan enten være markeret med gule streger eller med gult fyld. De gule områder er restriktionsområder (rødt område), der ikke er lukket endnu.

Er området markeret med en gul streg, er området ikke planlagt at lukke i indeværende døgn. Er området derimod markeret med gult fyld, vil området skifte farve til rød i indeværende døgn.

Droneflyvning i områderne er tilladt, medmindre en af de andre områdefarver også er at finde. Grunden til, at områderne varsles med snarlig lukning er for at give dig som fjernpilot muligheden for at planlægge din flyvning.

Når området står til at lukke i indeværende døgn (markeret med gult fyld), kan årsag til og tidspunktet for lukningen læses ved at klikke på området.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen/restriktionsområdet lukkes på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De grønne zoner visualiserer støjfølsomme naturområder (BL 7-15, Bilag 1), der formelt administreret af Miljøstyrelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgaver ifm. f.eks. dyretællinger eller inspektionsopgaver for forvalter af området

Disse steder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §9 (BEK nr 2253)

De blå zoner visualiserer

 1. kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner
 2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du:

 1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
 2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Disse steder er nævnt i
§7 & §8 Dronebekendtgørelsen (BEK nr 2253)

De orange områder er områder, hvor du som udgangspunkt gerne må flyve. Områderne er ikke underlagt en paragraf i BEK 2253, da det f.eks. visualiserer mindre og/eller private flyvepladser, modelflyvepladser, civile heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder. 

Da der kan være større aktivitet, skal du som fjernpilot udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning. Det er dig, der skal vige for al bemandet trafik.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark

Selvom du ikke skal have lov af Forsvaret eller Trafikstyrelsen til at flyve i et område, skal du måske stadig spørge andre om lov til at flyve. Det kan være:

Private områder: Du skal have lov til at overflyve private områder af ejeren, før du flyver. Er området omkranset af hegn, hæk og mur, skal du have lov af ejeren til at overskride dem. Er der ikke hegn, hæk eller mur omkring, skal du have lov af ejeren, hvis du flyver tættere på end 2,5 meter af bygninger. 

Kommunale eller lokale og andre statslige aktørers områder: Kommunerne, lokale aktører eller andre statslige aktører kan fastsætte regler for, hvordan man må flyve på deres områder.

Sådan får du samtykke

Husk at registrere dig eller din virksomhed som droneoperatør

Der skelnes i europæisk og dansk lovgivning mellem begreberne fjernpilot og droneoperatør, og selvom de to begreber ligner hinanden, er der tale om 2 forskellige ting. Derfor skal man i de fleste tilfælde registrere sig som droneoperatør og i de fleste tilfælde som fjernpilot.

Som droneoperatør skal du registrere dig hos Trafikstyrelsen. Når du eller din virksomhed er registreret, vil droneoperatøren få tildelt et unikt droneoperatørnummer, som skal påføres alle de droner, der opereres med. Det betyder, at en droneoperatør kun behøver et droneoperatørnummer til adskillige droner, fremfor tidligere, hvor man skulle registrere hver enkelt drone. Det skal man ikke længere, og databasen for hidtil registrerede droner er bortfaldet.

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

 

Forskellen mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot:

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Det er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.

Droneoperatør: 

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.

Undtagelser

 • Vejer din drone under 250 gram med kamera og udstyr monteret, skal du ikke have et dronecertifikat
 • Vejer din drone under 250 gram, skal du ikke have en forsikring på dronen - Det er dog en god ide
 • Vejer din drone under 250 gram, må du flyve over mennesker - dog så kort tid som muligt og ikke forsamlinger af mennesker
 • Har du et kompetencecertifikat A2, må du flyve indtil 2 km fra en offentlig flyveplads eller militær flyvestation - Dog maksimalt op til 40 meter over landingsbanens højde.
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du vil flyve tættere på end 150 meter af politistationer, ambassader og kolonne-3-virksomheder
 • Du skal have tilladelse fra Forsvarskommandoen, hvis du vil flyve tættere på end 300 meter af militære områder eller fartøjer
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du med kompetencecertifikat A2 vil flyve tættere på end 1 km af en HEMS eller 2 km af en offentlig flyveplads eller militær flyvestation

Se hvordan du søger om særlige tilladelser her

De andre kategorier - Den specifikke og certificerede kategori

Du har netop været igennem de mest almindelige regler for flyvning i den åbne kategori. Hvis du ønsker at flyve udover de beføjelser, der gives ifm. flyvning i den åbne kategori, vil din operation befinde sig i den specifikke kategori eller den certificerede kategori.

Den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

 • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
 • Nedkastning af objekter fra droner
 • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde

Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Læs, hvordan du får tilladelse til specielle flyvninger i den specifikke kategori her

Den certificerede kategori

Den certificerede kategori er bestemt til droneoperationer, hvor man som udgangspunkt skal transportere mennesker eller farligt gods. De egentlige rammer for den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EASA, og en ansøgning i den certificerede kategori vil være en del af det udviklende arbejde, hvor både Trafikstyrelsen og EASA vil skulle arbejde med ansøgningen. Du må derfor også forvente at en ansøgning vil kræve omfattende sagsbehandlingstid,