Ny dronepilot: Sådan kommer du i gang

Senest opdateret 12-09-2022

Velkommen til Droneregler.dk - Trafikstyrelsens officielle indgang til regler, krav og lovgivning på droneområdet.

Før du går ud og flyver for første gang, er der nogle grundlæggende regler for dronepiloter, du skal kende. Der er både fælleseuropæiske regler, som gælder i hele EU og særlige danske regler om afstandskrav. Som dronepilot skal du overholde alle disse. 

De mest almindelige regler, som de fleste dronepiloter følger, befinder sig i den åbne kategori. Som tommelfingerregel ligger de mest almindelige typer af droner til den almene forbruger indenfor den åbne kategori, hvis bare man følger de regler, der findes her på siden. 

Nedenfor giver vi dig et overblik over de mest basale regler, og en guide til at finde ud af, hvilket dronecertifikat, du skal have. Samtidig giver vi dig også nogle værktøjer, så du forhåbentlig føler dig helt hjemme i reglerne, før du flyver.

Overblik over regler

 • Lær din drone at kende ved at læse brugermanualen
 • Tegn en forsikring, som er lavet til droner
 • Tag det dronecertifikat, der passer til din drone 
 • Flyv aldrig højere end 120 meter over jordniveau
 • Mist aldrig dronen af syne, når du flyver
 • Flyv ikke over mennesker eller forsamlinger af mennesker
 • Flyv ikke tættere på end 5 km fra offentlige flyvepladser og 8 km fra militære flyvestationer
 • Flyv ikke tættere på end 2 km fra lægehelikopternes landingspladser (HEMS)
 • Flyv ikke tættere på end 150 meter fra politistationer, ambassader og kolonne-3-virksomheder
 • Flyv ikke tættere på end 300 meter fra militære ejendomme og fartøjer
 • Flyv ikke i natur- og miljøbeskyttelsesområder
 • Du skal have lov til at flyve over folks private grund, hvis den er omkranset af hegn, hæk og mur
 • Hvis der ikke er hegn, hæk eller mur, må du ikke flyve tættere på bygninger end 2,5 meter uden at have fået lov af ejeren først

Dronecertifikat

For at kunne flyve med din drone, skal du muligvis have et dronecertifikat. Det afhænger helt af din drones vægtklasse.

Der stilles ikke krav om dronecertifikat til de allerletteste droner, mens man blot behøver et teoretisk dronecertifikat for lette droner og de tungeste droner. Fælles for kategorierne er, at du skal flyve iht. din drones vægtklasse, som ud fra vægtklassen kræver et givent dronecertifikat.

A1/A3

For de lette droner, hedder det teoretiske dronecertifikat A1, mens det for de tungeste hedder A3. Når man tager teoriprøven til det teoretiske dronecertifikat, tager man derfor både det teoretiske dronecertifikat A1 og A3.

Består man denne prøve, må man med andre ord flyve med de lette og de tungeste droner. Årsagen til, at de tungeste droner kan flyves på baggrund udelukkende af en teoretisk prøve, er fordi man her er tvunget til at flyve udenfor beboede områder.

Når du har fået det teoretiske dronecertifikat A1/A3, kan du med andre ord flyve i de nævnte kategorier. Du behøver f.eks. ikke A2, for at flyve A3-kategoriserede droner.

 

A2

I mellemklassen af droner findes dronekompetencecertifikatet A2. Med dette certifikat får man nogle beføjelser, som man ikke har for det teoretiske dronecertifikat A1/A3, idet man skal have gennemført praktisk selvtræning, før man tager dronekompetencecertifikatet A2.

Med dronekompetencecertifikatet A2 må du f.eks. flyve tættere på en lufthavn end, hvis du blot har det teoretiske dronecertifikat. Du må desuden flyve tættere på mennesker, og derfor skal du i A2-kategorien også praktisk kunne mere, end for de teoretiske dronecertifikater.

Guide: Dette dronecertifikat passer til din drone

Er der et C0, C1, C2, C3 eller C4-mærke på din drone?

Hvis der på din drone er et mærke som vist nedenfor med et tal fra 1-4, er den C-mærket. Hvis ikke, går den under betegnelsen legacy-drone. Størstedelen af droner på markedet er lige nu [2022] legacy-droner.

Kend din lovgivning

Det er dog ikke nok, at du lærer reglerne ovenfor udenad. De er blot et udpluk af de vigtigste regler, du bør kende, og du skal som fjernpilot stadig kende til den lovgivning, du flyver efter, og hvor du finder informationen henne.

De regler, du finder på droneregler.dk, gælder kun for flyvning med droner. Det betyder, at der kan være andre love og regler, som gælder både nationalt og lokalt. Det gælder f.eks. for reglerne om privatlivets fred. Et godt eksempel på hvor lokale regler gør sig gældende, kan være i naturområder, hvor kommunen oopretholder en beskyttelse af særligt dyreliv, der forbyder dig at forstyrre den pågældende dyreart. Denne information finder du ikke i nogle af de lovtekster, du finder her på siden. Derfor er det vigtigt, du orienterer dig, om der gælder særlige regler det sted, hvor du vil flyve. 

Hvis du en dag bliver i tvivl om, hvad du må eller ikke må ift. reglerne, er det desuden i lovgivningen, du kan blive klogere.

 

Dronebekendtgørelsen

Dronebekendtgørelsen indeholder de nationale regler for flyvning med droner. Da Droneforordningen ikke gør det, har vi i Danmark som EU-medlemsstat muligheden for at indføre tillægsbestemmelser, som foreskriver afstandskrav til lufthavne og forskellige sikringskritiske-, flyvesikkerhedskritiske områder og miljøbeskyttelsesområder. 

Dronebekendtgørelsens fulde titel er BEK nr 2253 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

BEK 2253
[Nyt vindue]

Droneforordningen

Droneflyvning i EU og i andre lande er underlagt droneforordningen, som foreskriver de generelle bestemmelser for flyvning med droner i forskellige kategorier og vægtklasser. Det er her, du finder reglerne for, hvilken afstand der skal holdes til mennesker, forsamlinger af mennesker og evt. bebyggede områder.

Droneforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

(EU) 2019/947
[Nyt vindue]

Dronesystemforordningen

Forordningen er primært for producenter af dronesystemer, hvor man finder information om de krav, der stilles til en C-mærket drone. Er kravene til et C-mærket dronesystem opfyldt og godkendt af EASA, skal du ikke flyve efter overgangsbestemmelserne for 'legacydroner". 

Dronesystemforordningens fulde titel er KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

(EU) 2019/945
[Nyt vindue]

Droneluftrum: Her må du flyve i Danmark

Som du kan se ovenfor, er der en række afstandskrav, du skal holde til både mennesker og områder i Danmark. 
Reglerne om overflyvning af mennesker bestemmes af din dronetype, mens det gælder for alle dronetyper, at du ikke må flyve højere end 120 meter over terræn.

Samtidig gælder det også , at der er steder i Danmark, hvor man må flyve og ikke må flyve med droner uanset dronetype. For at give dig overblikket over disse områder, har vi sammen med NAVIAIR udviklet Droneluftrum, som du både kan finde på nettet og som app på de mest almindelige smartphones og tablets. Den information, du finder på Droneluftrum er en visualisering af de afstandskrav, du finder i Bekendtgørelse 2253, samt hvilke områder, der hører ind under de forskellige kategorier.

De forskellige kategorier er markeret med farvekoder, som gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil flyve tæt på eller i de forskellige områder.

Vær desuden opmærksom på, at der er områder i Danmark, som du ikke nødvendigvis finder på droneluftrum.dk, da de ikke reguleres af dronebekendtgørelsen. Det er derfor vigtigt, du orienterer dig, om du må flyve i et givent område hos pågældende kommune eller lokale aktører. 

Områdefarver

HEMS, Offentlig/militær flyveplads eller restriktionsområder og såkaldte dronezoner, hvor droneflyvning ikke er tilladt.

Omkring lufthavnene og HEMS finder du en kraftigere markeret rød farve fra midten af landingsbanen/helipad'en. Denne omkranser hhv. HEMS med 1 km og den offentlige/militære flyveplads med 2 km.

Herefter findes en lysere markeret rød farve, hvor du som fjernpilot med dronekompetencecertifikaterne A1/A3 og A2 må flyve maksimalt 40 meter over banens højde ved flyvepladserne og maksimalt 50 meter over banens højde ved HEMS

Hvis den røde farve indikeres for en restriktionszone, er der ingen lysere markeret røde, da flyvning generelt ikke vil være tilladt (medmindre der i beskrivelsen af området står, man må flyve med droner)

Lufthavne og faste restriktionsområder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §6 (BEK nr 2253), mens midlertidige restriktionsområder og dronezoner er baseret på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De gule områder kan enten være markeret med gule streger eller med gult fyld. De gule områder er restriktionsområder (rødt område), der ikke er lukket endnu.

Er området markeret med en gul streg, er området ikke planlagt at lukke i indeværende døgn. Er området derimod markeret med gult fyld, vil området skifte farve til rød i indeværende døgn.

Droneflyvning i områderne er tilladt, medmindre en af de andre områdefarver også er at finde. Grunden til, at områderne varsles med snarlig lukning er for at give dig som fjernpilot muligheden for at planlægge din flyvning.

Når området står til at lukke i indeværende døgn (markeret med gult fyld), kan årsag til og tidspunktet for lukningen læses ved at klikke på området.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen/restriktionsområdet lukkes på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De grønne zoner visualiserer støjfølsomme naturområder (BL 7-15, Bilag 1), der formelt administreret af Miljøstyrelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgaver ifm. f.eks. dyretællinger eller inspektionsopgaver for forvalter af området

Disse steder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §9 (BEK nr 2253)

De blå zoner visualiserer

 1. kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner
 2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du:

 1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
 2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Disse steder er nævnt i
§7 & §8 Dronebekendtgørelsen (BEK nr 2253)

De orange områder er områder, hvor du som udgangspunkt gerne må flyve. Områderne er ikke underlagt en paragraf i BEK 2253, da det f.eks. visualiserer mindre og/eller private flyvepladser, modelflyvepladser, civile heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder. 

Da der kan være større aktivitet, skal du som fjernpilot udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning. Det er dig, der skal vige for al bemandet trafik.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark

Undtagelser

 • Vejer din drone under 250 gram med kamera og udstyr monteret, skal du ikke have et dronecertifikat
 • Vejer din drone under 250 gram, skal du ikke have en forsikring på dronen - Det er dog en god ide
 • Vejer din drone under 250 gram, må du flyve over mennesker - dog så kort tid som muligt og ikke forsamlinger af mennesker
 • Har du et dronekompetencecertifikat A2, må du flyve indtil 2 km fra en offentlig flyveplads eller militær flyvestation - Dog maksimalt op til 40 meter over landingsbanens højde.
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du vil flyve tættere på end 150 meter af politistationer, ambassader og kolonne-3-virksomheder
 • Du skal have tilladelse fra Forsvarskommandoen, hvis du vil flyve tættere på end 300 meter af militære områder eller fartøjer
 • Du skal have tilladelse af Trafikstyrelsen, hvis du med dronekompetencecertifikat A2 vil flyve tættere på end 1 km af en HEMS eller 2 km af en offentlig flyveplads eller militær flyvestation

Se hvordan du søger om særlige tilladelser her

De andre kategorier - Den specifikke og certificerede kategori

Du har netop været igennem de mest almindelige regler for flyvning i den åbne kategori. Hvis du ønsker at flyve udover de beføjelser, der gives ifm. flyvning i den åbne kategori, vil din operation befinde sig i den specifikke kategori eller den certificerede kategori.

Den specifikke kategori

Den specifikke kategori omfatter alle former for droneflyvning, som ikke falder ind under de klart definerede regler i den åbne kategori. 

Eksempler herpå kan være: 

 • Flyvning med droner med en vægt på over 25 kg
 • Flyvning med droner over personforsamlinger
 • Nedkastning af objekter fra droner
 • Flyvning med droner udenfor droneførerens synsvidde

Ovenstående skal ikke tages som en udtømmende liste for droneoperationer, som omfattes af den specifikke kategori, men blot illustrere at alle former for droneflyvning med forhøjet risiko er omfattet af denne kategori. Et eksempel på undtagelse hertil er, at hvis droneflyvningen omfatter passagerer eller udgør en meget høj risiko, vil operationen falde under den certificerede kategori.

Flyvning i den specifikke kategori kræver en operationel tilladelse, som udstedes af Trafikstyrelsen eller en fremsendelse af en erklæring om, at droneoperatøren følger et godkendt standardscenarie.

Læs, hvordan du får tilladelse til specielle flyvninger i den specifikke kategori her

Den certificerede kategori

Den certificerede kategori er bestemt til droneoperationer, hvor man som udgangspunkt skal transportere mennesker eller farligt gods. De egentlige rammer for den certificerede kategori er endnu ikke udarbejdet af EASA, og en ansøgning i den certificerede kategori vil være en del af det udviklende arbejde, hvor både Trafikstyrelsen og EASA vil skulle arbejde med ansøgningen. Du må derfor også forvente at en ansøgning vil kræve omfattende sagsbehandlingstid,