Registrering som droneoperatør

Senest opdateret 17-11-2022

Uddybende information

Der skelnes i europæisk og dansk lovgivning mellem begreberne fjernpilot og droneoperatør, og selvom de to begreber ligner hinanden, er der tale om 2 forskellige ting. Derfor skal man i de fleste tilfælde registrere sig som droneoperatør og i de fleste tilfælde som fjernpilot.

Som droneoperatør skal du registrere dig hos Trafikstyrelsen. Når du eller din virksomhed er registreret, vil droneoperatøren få tildelt et unikt droneoperatørnummer, som skal påføres alle de droner, der opereres med. Det betyder, at en droneoperatør kun behøver et droneoperatørnummer til adskillige droner, fremfor tidligere, hvor man skulle registrere hver enkelt drone. Det skal man ikke længere, og databasen for hidtil registrerede droner er bortfaldet.

På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at registrere sig som droneoperatør, da tjenesten endnu ikke er fuldt udviklet.

Derfor skal privatpersoner, der også er droneoperatør påføre kontaktoplysninger og, hvis relevant, dronecertifikatnummer. For droneoperatørvirksomheder skal virksomhedens CVR-nr. påføres dronen.

Vi vil her på www.droneregler.dk informere, når registreringsfunktionen for droneoperatører er færdigudviklet. Informationen vil fremgå både som en nyhed og som en vigtig meddelelse.

Forskellen mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot:

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Det er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.

Droneoperatør: 

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.