Teoretisk certifikat A1/A3

Senest opdateret 16-01-2023

De teoretiske certifikater til kategorierne A1 og A3 er kombineret som en fælles prøve for de letteste og de tungeste droner.

Det er fastsat i Forordning (EU) 2019/947 hvilke krav du skal opfylde som fjernpilot, når du vil flyve i kategorierne A1 og A3 samt hvilke vægtklasser, der kan flyves iht. de respektive certifikater.
Udover den europæiske forordning, skal du som fjernpilot til enhver tid overholde kravene i BEK nr 2253 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Overblik over reglerne for A1 og A3

Teoretisk dronecertifikat A1

Med det teoretiske dronecertifikat A1 må du flyve droner op til 500 gram.
Flyvning over uvedkommende skal vare så kort tid som muligt og omdirigeres så hurtigt som muligt, hvis man finder ud af, man utilsigtet overflyver uvedkommende. 

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

 

 

Gælder for:

 • C1-mærket drone
 • Legacy droner:
  • Under 500 g
  • Til og med d. 31. december 2023. Derefter A3

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • Læs Bekendtgørelse 2253
 • Tag en online teoriprøve til A1/A3

Teoretisk dronecertifikat A3

Med det teoretiske dronecertifikat A3 må du flyve droner under 25 kg.
Du skal holde mindst 150 meter horisontal afstand fra områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål. Ingen uvedkommende personer må befinde sig indenfor operationsområdet.

Derudover skal du overholde 1:1-reglen, men mindst 30 meter, der betyder, at du skal holde samme sikkerhedsafstand til uvedkommende som din flyvehøjde. Det betyder, at hvis din højde er 100 meter, skal sikkerhedsafstanden være 100 meter. Er din flyvehøjde 10 meter, skal sikkerhedsafstanden være 30 meter

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

Gælder for:

 • C2- ,C3,- eller C4-mærket drone
 • Legacy drone:
  • Under 25 kg
  • Dronen skal være bragt i omsætning før d. 1. januar 2024.

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • Læs Bekendtgørelse 2253
 • Tag en online teoriprøve til A1/A3

Sådan tager du dit teoretiske dronecertifikat A1/A3

 1. Klik på linket nedenfor
 2. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID/MitID
 3. Herefter betales et eksamensgebyr (hvilket giver dig 3 prøveforsøg)
 4. Åbn din Digital Post/E-boks/Mit.dk, hvor du har modtaget et brev fra Trafikstyrelsen
 5. Åbn brevet fra Trafikstyrelsen, hvor du finder et sagsnummer, samt et link til prøven vedr. det teoretiske dronecertifikat A1/A3.
 6. Klik på linket i din E-boks og indtast sagsnummeret for at starte prøven.
 7. Uanset om du er bestået eller ej, skal du indsende resultatet af prøven til Trafikstyrelsen.
 8. Hvis du består prøven, får du tilsendt det teoretiske dronecertifikat A1/A3 i din E-boks.

Hvis ikke du består prøven efter 3 forsøg, skal du på ny gennemgå processen ovenfor og betale for et nyt eksamensgebyr og starte dine prøveforsøg forfra.

Her tager du dit teoretiske certifikat

Det teoretiske certifikat til A1/A3 erhverves ved beståelse af online-teoriprøve. Teoriprøven består af 40 spørgsmål og gennemgår såvel regler i (EU) 2019/947 og BEK 2253, så du bliver klar til flyvning med den type af droner, som A1/A3 dækker over.

Nederst på siden kan du downloade forberedelsesmateriale, som kan hjælpe dig ift. lovgivningen. Vi anbefaler dog stadig, at du læser om den åbne kategori i (EU) 2019/947 samt BEK nr. 2253.

Forud for teoriprøven vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2023). Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven. Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Når du har forberedt dig, og er klar, kan du tage teoriprøven nedenfor:

Gebyrer fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse

PRØVEN TIL A1/A3-TEORETISK CERTIFIKAT ER MIDLERTIDIGT LUKKET

Vigtigt: Inden du starter, skal du kontrollere, at du anvender den nyeste version af følgende browser:

Vi anbefaler, at du ikke anvender nedenstående browsere:

 • Mozilla Firefox 
 • Apple Safari
 • Microsoft Edge

Forberedelsesmateriale til prøve i kategori A1 & A3

Udgivet 22/12/2020

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 1. januar 2021.

Hent

Den online droneprøve til det teoretiske dronecertifikat A1/A3 er midlertidigt lukket

Vi har været nødt til at lukke midlertidigt for den online prøve til det teoretiske dronecertifikat A1/A3 pga. en teknisk fejl. Vi arbejder på at udbedre fejlen, men vil bede jer om at have tålmodighed.

Fejlen har ikke betydning for allerede gennemførte prøver.