Teoretisk certifikat A1/A3

De teoretiske certifikater til kategorierne A1 og A3 er kombineret som en fælles prøve for de letteste og de tungeste droner.

Det er fastsat i Forordning (EU) 2019/947 hvilke krav du skal opfylde som fjernpilot, når du vil flyve i kategorierne A1 og A3 samt hvilke vægtklasser, der kan flyves iht. de respektive certifikater.
Udover den europæiske forordning, skal du som fjernpilot til enhver tid overholde kravene i Bekendtgørelse nr. 1649 af 12/12/2023 om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Overblik over reglerne for A1 og A3

Teoretisk dronecertifikat A1

Med det teoretiske dronecertifikat A1 må du flyve droner op til 500 gram.
Flyvning over uvedkommende skal vare så kort tid som muligt og omdirigeres så hurtigt som muligt, hvis man finder ud af, man utilsigtet overflyver uvedkommende. 

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

 

 Gælder for:

 • C1-mærket drone
 • Legacy droner:
  • Under 500 g
  • Til og med d. 31. december 2023. Derefter A3

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • Læs dronebekendtgørelsen
 • Tag en online teoriprøve til A1/A3

Teoretisk dronecertifikat A3

Med det teoretiske dronecertifikat A3 må du flyve droner under 25 kg.
Du skal holde mindst 150 meter horisontal afstand fra områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål. Ingen uvedkommende personer må befinde sig indenfor operationsområdet.

Derudover skal du overholde 1:1-reglen, men mindst 30 meter, der betyder, at du skal holde samme sikkerhedsafstand til uvedkommende som din flyvehøjde. Det betyder, at hvis din højde er 100 meter, skal sikkerhedsafstanden være 100 meter. Er din flyvehøjde 10 meter, skal sikkerhedsafstanden være 30 meter

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

Gælder for:

 • C2- ,C3,- eller C4-mærket drone
 • Legacy drone:
  • Under 25 kg
  • Dronen skal være bragt i omsætning før d. 1. januar 2024.

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • Læs dronebekendtgørelsen
 • Tag en online teoriprøve til A1/A3

Sådan tager du dit teoretiske dronecertifikat A1/A3

 1. Klik på linket nedenfor
 2. Du vil blive bedt om at logge ind med NemID/MitID
 3. Herefter betales et eksamensgebyr (hvilket giver dig 3 prøveforsøg)
 4. Åbn din Digital Post/E-boks/Mit.dk, hvor du har modtaget et brev fra Trafikstyrelsen
 5. Åbn brevet fra Trafikstyrelsen, hvor du finder et sagsnummer, samt et link til prøven vedr. det teoretiske dronecertifikat A1/A3.
 6. Klik på linket i din E-boks og indtast sagsnummeret for at starte prøven.
 7. Uanset om du er bestået eller ej, skal du indsende resultatet af prøven til Trafikstyrelsen.
 8. Hvis du består prøven, får du tilsendt det teoretiske dronecertifikat A1/A3 i din E-boks.

Hvis ikke du består prøven efter 3 forsøg, skal du på ny gennemgå processen ovenfor og betale for et nyt eksamensgebyr og starte dine prøveforsøg forfra.

Risiko for teknisk fejl

Grundet en teknisk begrænsning hos en ekstern leverandør, er der desværre en risiko for, at A1/A3-prøven melder fejl. Hvornår fejlen opstår, kan ikke siges med sikkerhed, men i de fleste tilfælde er det sket, hvis prøven varer længere end 1 time. Fejlen kan dog opstå før.

Da der ingen tidsbegrænsning er på, hvor lang tid, du må bruge på at besvare spørgsmålene i A1/A3-prøven, skal du gøre følgende, for at få godkendt din beståede prøve.

 1. Når du afslutter testen, bør du væbne dig med tålmodighed, da prøven bruger tid på at afslutte og sende dig videre, så du kan indsende resultatet . Sker der ikke noget efter 2 minutter, gør da følgende
 2. Tag et skærmbillede af siden som vist ovenfor, hvorpå det bekræftes, at du har bestået. Skærmbilledet skal både vise, at du er bestået samt dit fulde navn og dato for gennemførelsen
 3. Find det sagsnummer, du modtog, da du betalte for din droneprøve. Sagsnummeret ser sådan ud: 2023-XXXXXX
 4. Indsæt følgende i en e-mail:
  • Skærmbillede
  • Sagsnummer
  • Skriv fulde navn og fødselsdato
 5. E-mailen skal sendes til droneprover@trafikstyrelsen.dk
 6. Når du har indsendt e-mailen, vil du indenfor forventeligt to uger modtage dit A1/A3-certifikat. Først herefter må du flyve med din drone.

 

Bemærk, at vi manuelt behandler dit prøveresultat, hvis din prøve melder fejl. Det er derfor, at der kan gå forventeligt to uger, før du modtager dit certifikat.

Vi beklager ulejligheden, indtil vi finder en løsning

Her tager du dit teoretiske dronecertifikat

Det teoretiske dronecertifikat til A1/A3 erhverves ved beståelse af online-teoriprøve. Teoriprøven består af 40 spørgsmål og gennemgår såvel regler i (EU) 2019/947 og dronebekendtgørelsen, så du bliver klar til flyvning med den type af droner, som A1/A3 dækker over.

Nederst på siden kan du downloade forberedelsesmateriale, som kan hjælpe dig ift. lovgivningen. Vi anbefaler dog stadig, at du læser om den åbne kategori i (EU) 2019/947 samt dronebekendtgørelsen.

Forud for teoriprøven vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2022). Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven. Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Når du har forberedt dig, og er klar, kan du tage teoriprøven her:

Gebyrer fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse

Tag prøven til det teoretiske dronecertifikat A1/A3 her [Nyt vindue - NemID/MitID påkrævet] 

Vigtigt: Inden du starter, skal du kontrollere, at du anvender den nyeste version af følgende browsere:

Vi anbefaler, at du ikke anvender nedenstående browsere:

 • Mozilla Firefox 
 • Apple Safari

Bemærk, at Trafikstyrelsen ikke yder support på installation af ovennævnte browsere. 

Forberedelsesmateriale til prøve i kategori A1 & A3

Udgivet 22/12/2020

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 1. januar 2021.

Hent

Senest opdateret 06-03-2023