Gebyrer og afgifter på droneområdet

Trafikstyrelsens godkendelser og tilsyn med droner er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der en fast timepris for sagsbehandling af tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer.

Der betales desuden et fast gebyr ved tilmelding til dronecertifikatprøverne A1/A3 samt A2.

Bekendtgørelse nr. 91 af 26. januar 2023 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Gebyr ved tilmelding til dronecertifikatprøve

Forud for teoriprøverne for både A1/A3 samt A2 vil der blive opkrævet et gebyr. Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.
Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Gebyret er 65,- (2023)

Gebyr ved tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer

Sagsbehandling og udstedelse af tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 91 af 28. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og pr. time og følger forbrugt sagsbehandlingstid. Det betyder, at der faktureres løbende og uden skelen til, om der kan gives tilladelse eller ej.

Gebyr pr. time er 1100,-

Senest opdateret 01-06-2023