Droneregler.dk

Udsættelse af europæiske droneregler

På grund af Corona har EU-kommissionen besluttet at udsætte den generelle ikrafttrædelse af Forordning (EU) 2019/947 fra 1. juli 2020 til 31. december 2020. Det gælder også for en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer for forskellige regler.

Hvor er det forbudt at flyve med drone?

Der er en række områder i Danmark, hvor droneflyvning er forbudt. Disse områder kan ses på hjemmesiden Droneluftrum.dk. Bemærk, droneflyvning i bymæssige områder er kun tilladt med et professionelt formål.
Illustration af paragraftegn, som står på et gulv og læner sig op af grøn væg.

Nye droneregler er på vej

Der er vedtaget nye fælleseuropæiske droneregler. Du kan se tidsplanen for udviklingen og implementeringen af reglerne her.
Foto af person der flyver med en drone

Find en godkendt droneskole

Skoler, der udbyder undervisning i professionel droneflyvning, skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sådan får du et dronetegn

Alle droneførere, som opererer droner over 250 gram, skal have et dronetegn. Tegnet giver ret til flyvning med droner udenfor bymæssigt område. For at få et dronetegn skal du gennemføre og bestå en teoriprøve bestående af 12 spørgsmål.