Bestemmelser for luftfart (BL)

Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

01-03-2004

BL 9-04, 3. udgave af 9. januar 2004

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Oversigt over ændringer til BL

BL 9-04 A om ændring af BL 9-04 (PDF)