Forordning

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

01-07-2020

2019/947

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.