Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

01-01-2021

BEK nr. 1649 af 12/12/2023 (dronebekendtgørelsen)

Senest opdateret 22-12-2023