Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

01-01-2021

BEK nr. 2253 af 29. december 2020