Vejledning

Driftshåndbog for scenarie DK-BER-2 beredskabsdroneflyvning

28-11-2018

Denne driftshåndbog indeholder al relevant information for at kan udføre flyvning med droner i redningsberedskab i h.t. til TBST scenarie DK-BER-2