Vejledning

Risikovurdering for standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-2

26-11-2018

Standardscenariet DK-BER-2 er beregnet til at give en operationel ramme, hvor mange af beredskabsoperationer kan udføres.