Kompetencecertifikat A2

Du skal praktisk selvtræne

Før du deltager i en teoriprøve til A2-kompetencecertifikatet. skal du have gennemført nogle bestemte øvelser som praktisk selvtræning i kategorien A1/A3.

Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning. Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt. Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit kompetencecertifikat.
Nedenfor har vi lavet en oversættelse af de krav der stilles til praktisk selvtræning i EASAs Easy Access Rules for Unmanned Aircraft i afsnittet AMC1 og AMC2 til UAS.OPEN.030(2)(b) UAS operation i underkategori A2.

Hent vejledning til praktisk selvtræning her

Kompetencecertifikatet til kategorien A2 er adskilt fra de teoretiske dronecertifikater A1/A3, da fjernpiloten med dette kompetencecertifikat kan foretage flyvninger med større risiko i bymæssig bebyggelse.

Før du kan tage den teoretiske prøve i A2-kategorien, skal du have gennemført praktisk selvtræning. Derfor anbefaler vi også, at du har erhvervet dig det teoretiske dronecertifikat A1/A3, før du tilmelder dig prøven til kompetencecertifikat A2.

Det er fastsat i Forordning (EU) 2019/947 hvilke krav du skal opfylde som fjernpilot, når du vil flyve i kategorien A2 samt hvilke vægtklasser, der kan flyves iht. det respektive dronecertifikat.
Udover den europæiske forordning, skal du som fjernpilot til enhver tid overholde kravene i BEK nr. 1649 af 12/12/2023 - Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Overblik over reglerne for A2

A2-kompetencecertifikat

Med kompetencecertifikatet A2 må du flyve droner under 2 kg.
Med en legacydrone, ska du holde mindst 50 meter horisontal afstand fra uvedkommende personer.  Derudover skal du overholde 1:1-reglen, men mindst 50 meter, der betyder, at du skal holde samme sikkerhedsafstand til uvedkommende som din flyvehøjde. Så hvis din højde er 100 meter, skal sikkerhedsafstanden være 100 meter. Er din flyvehøjde 10 meter, skal sikkerhedsafstanden være 50 meter

Har du en C2-mærket drone, skal du holde mindst 30 meters horisontal afstand til uvedkommende personer. Ved flyvning under 3 m/s kan du nøjes med en sikkerheds afstand på mindst 5 meter. 1:1-reglen gælder dog også her.

Du må under ingen omstændigheder overflyve personforsamlinger.

Gælder for:

 • C2-mærket drone
 • Legacy drone:
  • Under 2 kg
  • Til og med d. 31. december 2023. Derefter kategori A3

Krav:

 • Læs dronens brugermanual
 • A1/A3-certifikat
 • Gennemførsel af praktisk selvtræning (Find kravene nedenfor)
 • Læs dronebekendtgørelsen
 • A2-prøve

Sådan tager du dit kompetencecertifikat

Kompetencecertifikatet til A2 erhverves fra d. 5. oktober 2022 ved beståelse af online-teoriprøve hos en prøveafholder, der er anerkendt af Trafikstyrelsen. Nedenfor finder du kontaktoplysninger på de prøveafholdere, der er anerkendt.

Teoriprøven består af 30 spørgsmål og gennemgår såvel regler i (EU) 2019/947 og BEK 1649 af 12/12/2023 som f.eks. meteorologi og airmanship, så du bliver klar til flyvning med den type af droner, som A2 dækker over.

Forud for teoriprøven hos den anerkendte prøveafholder, vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2023). Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven. Gebyret betales direkte til Trafikstyrelsen gennem vores betalingsmodul og trækkes, uanset om du består eller ej.
Vi anbefaler, at du tilmelder dig prøven senest dagen før, den afholdes, hvorved du er sikker på at have modtaget tilmeldingsoplysninger via digital post.

Bemærk desuden, at den anerkendte prøveafholder gerne må tage betaling for at udbyde prøven.

Bemærk, at teoriprøven kan tages af alle. De anerkendte prøveenheder kan ikke stille krav om, at fjernpiloter, der ønsker at aflægge A2-eksamen, skal have taget et forudgående kursus.

Nederst på siden kan du downloade forberedelsesmateriale, som kan hjælpe dig ift. lovgivningen. Vi anbefaler dog stadig, at du læser om den åbne kategori i (EU) 2019/947 samt dronebekendtgørelsen.

Når du har forberedt dig, og er klar, kan du finde hovedadresse, kontaktoplysninger og eventuel hjemmeside for de virksomheder, der tilbyder teoriprøver i kompetencecertifikatet her. 

Gebyrer fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse

Betal eksamensgebyr forud for prøven

Udover at tilmelde dig eksamen i kompetencecertifikat A2 hos en anerkendt prøveafholder, skal du betale eksamensgebyr til os for at få adgang til prøven.

Gebyret betales direkte til Trafikstyrelsen gennem vores betalingsmodul og vil blive trukket uanset om du består prøven eller ej.

Efter betaling får du tilsendt en kvitteringsmail med sagsnummer fra Trafikstyrelsen som digital post (Digital Post/E-boks/Mit.dk). Til eksamen hos prøveafholder skal du anvende dette sagsnummer til at tilgå A2 eksamen. 

Vi anbefaler, at du tilmelder dig prøven senest dagen før, den afholdes, hvorved du er sikker på at have modtaget tilmeldingsoplysninger via digital post.

Husk, du skal tilmelde dig eksamen hos en anerkendt prøveafholder, for at kunne gå til eksamen. 
Du finder listen over anerkendte prøveafholdere herunder

Bestil dine prøveforsøg her [Nyt vindue - NemID/MitID påkrævet] 

 

Anerkendte A2-prøveafholdere

Opdateret 21/02/2024

AAA DroneMasters

Heden 14
5000 Odense

Tlf.: +45 55225269
E-mail: info@aaadronemasters.com

www.aaadronemasters.com [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

ABC Flight Academy ApS

Københavnsvej 31
3650 Ølstykke

Tlf.: +45 23980259

www.abcflightacademy.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet.
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

AMU Nordjylland

Sofievej 61
9000 Aalborg

Tlf.: +45 96332211
E-mail: aalborg@amunordjylland.dk

www.amunordjylland.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Dronefirmaet Skycare ApS

Skinderskovvej 10
2730 Herlev

Tlf.: +45 71 74 18 46

www.dronefirmaet.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Droneinspect.dk

Odensevej 175
4700 Næstved

Tlf.: +45 30590799
E-mail: info@droneinspect.dk

www.droneinspect.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver online og flere steder i landet.
Find mere information på udbyderens hjemmeside-

 

Droner.dk

Rentemestervej 67D
2400 København NV

Tlf.: +45 60540000

www.droner.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet.
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Droneprøver.dk

Falkevænget 8
4873 Væggerløse

Tlf.: +45 60607090
E-mail: info@droneproever.dk

www.droneprøver.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder på Sjælland.
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Drone Vagt Danmark

Kirkholmvej 17
7130 Juelsminde 

Tlf.: +45 42427692

www.dronevagtdk.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

EASV Erhvervsakademi Sydvest

Spangsbjerg Kirkevej 103
6700 Esbjerg

Tlf.: +45 7613 3200

www.easv.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Erhvervsakademi Dania

Minervavej 63,
8960 Randers SØ

Tlf.: +45 72291000

www.eadania.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

IBA Erhvervsakademi Kolding

Havneparken 1
6000 Kolding

Tlf.: +45 72118200

www.iba.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

MydroneAcademy

Ejby Mosevej 199
2600 Glostrup

Tlf.: +45 28154360

www.mydroneacademy.com [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Scandinavian Drone Solutions ApS

Ålholmvej 63
2500 Valby

Tlf.: +45 23808172

www.scandidrones.com [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet.
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Trafikskolen ApS

Ravnevej 7

6705 Esbjerg Ø

Tlf.: +45 75 13 63 84

E-mail: info@trafikskolen.dk

https://trafikskolen.dk/bliv-dronepilot

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Videnscenter for Håndværk - Bæredygtighed

Vejlevej 150
8700 Horsens

Tlf.: +45 72127400

www.videnscenterportalen.dk [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Wefly

Filmtorvet 6
3500 Værløse

Tlf.: +45 71992491

www.wefly.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet.
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

Xavier’s Photostudie 

4700 Næstved
Tlf.: 42263608

www.xaviersphotostudie.wordpress.com [Nyt vindue]

Find mere information på udbyderens hjemmeside.

 

JUUL Danmark A/S

Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde

Tlf.: +45 39391111
E-mail: kundeservice@juuldanmark.dk

www.droneskole.dk
Find mere information på udbyderens hjemmeside.

Ønsker din virksomhed at tilbyde teoretisk prøve til dronekompetencecertifikatet A2, kan du kontakte os på:

info@trafikstyrelsen.dk

Forberedelsesmateriale til prøve i kategori A2

Udgivet 22/12/2020

Vejledningen forklarer om droneflyvning generelt samt om de vigtigste regler gældende fra 1. januar 2021.

Hent

Senest opdateret 21-02-2024