DK-STS-03 - Det nationale standardscenarie

 

Havde du et dronebevis, før indførelsen af det europæiske dronecertifikat, har du mulighed for at flyve efter det nationale standardscenarie DK-STS-03. Bemærk, at det ikke er muligt at anvende DK-STS-03 hvis du udelukkende har taget A1/A3 og A2 certifikaterne. Hvis du har indsendt en erklæring om at flyve på basis af DK-STS-03 uden at have et dronebevis, er din erklæring ugyldig, og du kan ikke flyve på basis af den, selv om du har fået en kvittering fra Trafikstyrelsen.
DK-STS-03 skal udfyldes som en erklæring på, at du overholder de krav, der fremgår af standardscenariet. Ved et tilsyn vil du blive bedt om at fremvise eventuel dokumentation for overholdelsen af erklæringen.

Ønsker du at flyve efter det nationale standardscenarie DK-STS-03, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en legacy drone op til 25 kg uden C-mærkning.
Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området.

Du skal desuden være indehaver af et tidligere dronebevis jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 for at kunne flyve iht. DK-STS-03 før d. 1. januar 2021. Du kan derfor ikke flyve på DK-STS-03 udelukkende på baggrund af et dronecertifikat. Flyvning på baggrund af det gamle dronetegn til flyvning udenfor bymæssig bebyggelse, er heller ikke tilladt. 

Der kan flyves på DK-STS-03 frem til 1. januar 2026

Ansøgning

Operationel erklæring for anvendelse af det nationale standardscenarie DK-STS-03

i henhold til § 21, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

Hent erklæring her

Senest opdateret 17-08-2023