Dronezoner.dk: restriktionsområder og geografiske zoner

Som du kan se ovenfor, er der en række afstandskrav, du skal holde til både mennesker og områder i Danmark. 
Reglerne om overflyvning af mennesker bestemmes af din dronetype, mens det gælder for alle dronetyper, at du ikke må flyve højere end 120 meter over terræn.

Samtidig gælder det også , at der er steder i Danmark, hvor man må flyve og ikke må flyve med droner uanset dronetype. For at give dig overblikket over disse områder, har vi udviklet Dronezoner.dk. Dronezoner.dk findes udelukkende på nettet. Den information, du finder på Dronezoner.dk er en visualisering af de afstandskrav, du finder i Bekendtgørelse 2253, samt hvilke områder, der hører ind under de forskellige kategorier.

De forskellige kategorier er markeret med farvekoder, som gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil flyve tæt på eller i de forskellige områder.

Der er områder i Danmark, som du ikke finder på Dronezoner.dk, da de enten ikke reguleres af dronebekendtgørelsen eller kræver en tilladelse fra privatpersoner. Det er derfor vigtigt, du orienterer dig, om du må flyve i et givent område hos pågældende kommune eller lokale aktører. Og hvis du vil flyve tættere på end 2,5 meter af privat ejendom eller ind over andres hegn, hæk eller mur, skal du huske at få lov af ejeren først.

Områdefarver

HEMS, Offentlig/militær flyveplads eller restriktionsområder og såkaldte dronezoner, hvor droneflyvning ikke er tilladt.

Omkring lufthavnene og HEMS finder du en kraftigere markeret rød farve fra midten af landingsbanen/helipad'en. Denne omkranser hhv. HEMS med 1 km og den offentlige/militære flyveplads med 2 km.

Herefter findes en lysere markeret rød farve, hvor du som fjernpilot med dronekompetencecertifikat A2 må flyve maksimalt 40 meter over banens højde ved offentlige flyvepladser og maksimalt 50 meter over banens højde ved HEMS .

Hvis den røde farve indikeres for en restriktionszone, er der ingen lysere markeret røde, da flyvning generelt ikke vil være tilladt (medmindre der i beskrivelsen af området står, man må flyve med droner)

Lufthavne og faste restriktionsområder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §6 (BEK nr 2253), mens midlertidige restriktionsområder og dronezoner er baseret på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De gule områder kan enten være markeret med gule streger eller med gult fyld. De gule områder er restriktionsområder (rødt område), der ikke er lukket endnu.

Er området markeret med en gul streg, er området ikke planlagt at lukke i indeværende døgn. Er området derimod markeret med gult fyld, vil området skifte farve til rød i indeværende døgn.

Droneflyvning i områderne er tilladt, medmindre en af de andre områdefarver også er at finde. Grunden til, at områderne varsles med snarlig lukning er for at give dig som fjernpilot muligheden for at planlægge din flyvning.

Når området står til at lukke i indeværende døgn (markeret med gult fyld), kan årsag til og tidspunktet for lukningen læses ved at klikke på området.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen/restriktionsområdet lukkes på NOTAM - En særlig meddelelse om ændret luftrum til den bemandede luftfart.

De grønne zoner visualiserer støjfølsomme naturområder (BL 7-15, Bilag 1), der formelt administreret af Miljøstyrelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgaver ifm. f.eks. dyretællinger eller inspektionsopgaver for forvalter af området

Disse steder er nævnt i Dronebekendtgørelsen §9 (BEK nr 2253)

De blå zoner visualiserer

  1. kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner
  2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt medmindre du:

  1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
  2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Disse steder er nævnt i
§7 & §8 Dronebekendtgørelsen (BEK nr 2253)

De orange områder er områder, hvor du som udgangspunkt gerne må flyve. Områderne er ikke underlagt en paragraf i BEK 2253, da det f.eks. visualiserer mindre og/eller private flyvepladser, modelflyvepladser, civile heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder. 

Da der kan være større aktivitet, skal du som fjernpilot udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning. Det er dig, der skal vige for al bemandet trafik.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark

Selvom du ikke skal have lov af Forsvaret eller Trafikstyrelsen til at flyve i et område, skal du måske stadig spørge andre om lov til at flyve. Det kan være:

Private områder: Du skal have lov til at overflyve private områder af ejeren, før du flyver. Er området omkranset af hegn, hæk og mur, skal du have lov af ejeren til at overskride dem. Er der ikke hegn, hæk eller mur omkring, skal du have lov af ejeren, hvis du flyver tættere på end 2,5 meter af bygninger. 

Kommunale eller lokale og andre statslige aktørers områder: Kommunerne, lokale aktører eller andre statslige aktører kan fastsætte regler for, hvordan man må flyve på deres områder.

Sådan får du samtykke

Ad-hoc geografiske dronezoner

Trafikstyrelsen har mulighed for etablering af geografiske dronezoner, herunder at oprette geografiske dronezoner, hvori de operationelle krav i den åbne kategori er lempet.

Se de nuværende og vedvarende geografiske zoner her [nyt vindue]

Senest opdateret 12-04-2023