Tag et dronecertifikat

Når du erhverver dig en drone, skal du vide, hvilke afstandskrav, der gælder netop for din drones vægtklasse. Det gælder for såvel de allermindste droner såvel som de største. 
Der findes dronecertifikater for teoretisk viden i kategorien A1/A3 og et kompetencecertifikat i kategorien A2. Forskellen er, at man gennem selvtræning i A2-kategorien har opnået kompetencer til flyvning med droner. 

Hver af kategorierne dækker over forskellige vægtklasser af droner, men stiller samtidig også forskellige afstandskrav samt krav til, hvad man skal kunne.

Se din drones kategori her

Her tager du dit dronecertifikat

Dronecertifikater erhverves ved beståelse af online-teoriprøve for det teoretiske certifikat A1/A3 og kompetencecertifikatet A2 efter gennemført selvtræning.

Teoriprøve i underkategori A2 må først gennemføres efter opnåelse af teoretisk certifikat i underkategori A1/A3 og gennemført selvtræning.

Forud for teoriprøverne for både A1/A3 samt A2 vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-* (2023). Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.
Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Fra 5. oktober 2022 tages kompetencecertifikatet i A2-kategorien under fysisk fremmøde hos en enhed, der er anerkendt af Trafikstyrelsen.

De anerkendte prøveenheder vil udover vores gebyr også kunne opkræve betaling for afholdelse af eksamen.

Gebyrer fremgår af gældende gebyrbekendtgørelse

Guide: Hvilket certifikat skal du have?

Har din drone et C-mærke?

C-mærket

Hvis der på din drone er et mærke som vist ovenfor med et tal fra 0-6, er den C-mærket. Hvis ikke, skal den følge nye og mere restriktive regler.

Droner, som er bragt på markedet inden 1. januar 2024 må dog gerne sælges, så længe lager haves. Det betyder, at du i en periode efter 1. januar 2024 vil kunne købe droner uden C-mærke ude i butikkerne.

 

Senest opdateret 05-10-2022