Standardscenarier og PDRA

Standardscenarier (STS)

Her kan du finde information om forskellige standardscenarier.

Et standardscenarie er en foruddefineret operation for C-mærkede droner, hvor risikovurderingen allerede er lavet, som du via en erklæring skriver under på, at du flyver efter. Det betyder også, at Trafikstyrelsen vil føre tilsyn med droneoperatører, der flyver efter et standardscenarie.

Selvom du ikke skal udarbejde en risikovurdering, er der forsat en lang række krav, der skal opfyldes både med hensyn til operationen, droneoperatøren og fjernpiloten, som skal have bestået teoriprøve og praktisk uddannelse.

Det er vigtigt, at alle kravene til det pågældende standardscenarie opfyldes, og at du ikke kun udvælger de elementer fra standardscenariet, som passer ind i din operation.

Prædefineret risikovurdering (PDRA)

Som et alternativ til selv at lave en risikovurdering kan man vælge at anvende en præ-defineret risikovurdering, når ens operation falder ind under de operationelle karakteristika.

Forskellen mellem at flyve efter et standardscenarie og at anvende en prædefineret risikovurdering er, at sidstnævnte tilbyder en mere fleksibel anvendelse for på en generisk måde for at give operatørerne og myndighederne flere muligheder for tilpasning til den enkelte operation. 

Den prædefinerede risikovurdering er resultatet af at anvende en SORA, som er beskrevet i artikel 11 i forordning (EU) 2019/947 for gældende droneoperationer i den specifikke kategori.

EASA har udarbejdet og publiceret fire præ-definerede risikovurderinger:

PDRA-S01: VLOS-flyvning over et kontrolleret område, muligvis indenfor et tætbefolket område.

PDRA-S02: BVLOS-flyvning over et kontrolleret område indenfor et tyndtbefolket område.

PDRA-G01: BVLOS-flyvning i et tyndt befolket område i ukontrolleret område og op til 150 meters højde.

PDRA-G02: BVLOS-flyvning over et tyndt befolket område i et restriktions- eller fareområde.

Alle PDRA forudsætter en drone med en maksimalt dimensioner på 3 meter. Du finder alle detaljerne i AMC-materialet til Artikel 11 i (EU) 2019/947.

 

Standardscenarie 01 (STS-01)/Prædefineret Risikovurdering S01 (PDRA-S01) – VLOS over kontrolleret område på land i befolket miljø

Ønsker du at flyve med din C-mærkede drone efter europæisk standardscenarie STS-01, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en drone op til 25 kg, der skal have C5-mærkning.
Droner uden C-mærkning kan flyve i henhold til scenariet, men så hedder det i stedet PDRA-S01. Forskellen er her, at man som operatør skal indsende en operationsmanual, hvor man redegør for, hvordan man overholder kravene til flyvning iht. PDRA-S01.

Man skal som fjernpilot have gennemført kursus og bestået teoretisk og praktisk prøve hos en anerkendt undervisningsenhed, før man kan få sin operationsmanual godkendt. 

Man kan først flyve iht. PDRA-S01, når man har en godkendt operationsmanual fra Trafikstyrelsen samt har gennemført og bestået teoretisk og praktisk prøve hos den anerkendte undervisningsenhed.

Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

 

Standardscenarie 02 (STS-02) / Prædefineret Risikovurdering S02 (PDRA-S02) – BVLOS med luftrumsobservatører over kontrolleret område på land i tyndt befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-02, skal du flyve uden for synsvidde (op til 2 km med observatør) i tyndt befolket og kontrolleret område eller miljø med en drone op til 25 kg, som har en C6-mærkning. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

 

Anerkendte PDRA-skoler

Opdateret 22/02/2023

 

ABC Flight Academy ApS
Københavnsvej 31
3650 Ølstykke

Tlf.: +45 23980259

www.abcflightacademy.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet. Find mere information om steder på udbyderens hjemmeside.

 

Droner ApS
Fredensgade 9A
2200 København N

Tlf.: +45 60540000

www.droner.dk [Nyt vindue]

Der gennemføres undervisning og prøver flere steder i landet. Find mere information om steder på udbyderens hjemmeside.

 

Scandinavian Drone Solutions ApS
Ålholmvej 63,

2500 Valby

 

Telefon: +45 23808172

www.scandidrones.com [Nyt vindue]

Der gennemføres undervisning og prøver flere steder i landet. Find mere information om steder på udbyderens hjemmeside.

 

Wefly
Filmtorvet 6
3500 Værløse

Tlf: +45 71992491

www.wefly.dk [Nyt vindue]

Der afholdes prøver flere steder i landet. Find mere information om steder på udbyderens hjemmeside.

Ønsker din virksomhed at tilbyde undervisning og gennemføre eksamen for STS-01/PDRA-S01, kan du læse mere om, hvordan nedenfor

Gebyrer

Sagsbehandling af ovenstående ansøgninger og tilladelser er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Hvis du har behov for et indledende vejledningsmøde forud for fremsending af risikovurdering, er dette dog ikke underlagt gebyr.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Læs BEK nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. her [Nyt vindue]

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945 (Gældende fra 29/05/2019 og 12/03/2019)

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Åbn

Senest opdateret 23-08-2022