Mødemateriale

Referat af møde i Droneforum den 29. juni 2016

05-07-2016

Orientering om nye danske regler og udviklingen i de europæiske regler.