Vejledning

Vejledning om samtykkekravet

16-06-2022

Vejledning om samtykkekravet ved overflyvning af beboelsesejendomme m.m. bag hegn, hæk osv. og overflyvning af uvedkommende personer i operationsområdet.