Registrer dig som privat droneoperatør

Alle droneoperatører skal som udgangspunkt registrere sig hos Trafikstyrelsen. Du skal kun registrere dig én gang – også selvom du har flere droner.

Du skal registrere dig som droneoperatør:

  • Hvis dronen vejer 250 g og op til 25 kg
  • Hvis dronen vejer under 250 g og har en sensor, såsom et kamera, Lidar sensor, termisk sensor mm.

Du skal ikke registrere dig som droneoperatør:

Hvis dronen vejer under 250g og ikke har en sensor.

Påsæt registreringsnummeret på dronerne

Når du har registreret dig, vil du få tildelt et unikt droneoperatørnummer, som skal påføres alle de droner, som der opereres med. Hvis din drone er mærket med din dronecertifikatnummer, skal dette udskiftes. Certifikatnummeret er ikke længere korrekt mærkning af dronen.  

Hertil får du som droneoperatør også en sikkerhedskode, som ikke bør udleveres til andre, da den er din garanti for at andre ikke kan misbruge registreringsnummeret ved at sætte det på deres drone og dermed flyve på dit ansvar.

Det betyder, at du kun behøver ét registreringsnummer til alle droner fremfor tidligere, hvor man skulle registrere hver enkelt drone.

I tilfælde af ejerskifte skal registreringsnummeret fjernes fra dronen. Den nye ejer skal selv ansøge om et nyt registreringsnummer, hvis de ikke allerede er indehaver af et.

Forsikring

Hvis din drone ikke er en legetøjsdrone, skal flyvningen være forsikret. Nogle forsikringsselskaber vil dække dronen i indbo- og ansvarsforsikringen. I disse tilfælde skal du oplyse dit forsikringspolicenummer.

Har du en særskilt forsikring til din drone, skal du oplyse dette forsikringspolicenummer.

Dronen skal være forsikret for mindst 0,75 mio. SDR (Special Drawing Rights), hvilket svarer til ca. 7 mio. kr.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indbo- og ansvarsforsikring dækker flyvningen med din drone, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Registrer dig som privat droneoperatør her

Privatpersoner der flyver med droner, skal registreres som droneoperatører.

Hvad skal du have klar, når du skal registrere dig som droneoperatør?

  1. NemID/MitID for privatpersoner.
  2. Tegnet forsikring – policenummer.

Hvis du ansøger som privat person eller på vegne af et barn (under 15 år), skal du anvende nedenstående link:

Registrering af droneoperatør som privatperson (NemID/MitID)

Hvad er processen for registrering af droneoperatører?

  • Vælg linket til at registrerer dig som droneoperatør.
  • Log på på med dit personlige MitID/NemID.
  • Når du har registreret dig som droneoperatør, modtager du en kvittering for registreringen i Digital Post/E-boks/Mit.dk
  • Modtager du ikke Digital Post, skal du angive den ønskede adresse for modtagelse af operatørregistreringsnummeret fysisk. Der kan gå op til 30 dage, før du modtager det fysiske brev.
  • I kvitteringsbrevet vil du få oplyst et registreringsnummeret, samt en sikkerhedskode.

Forskellen mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot:

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Det er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.

Droneoperatør: 

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.